Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Kvalitén på dricksvatten ska säkras – men osäkerheten är stor

Publicerat kl 06.00
Peter Wihlborg, Vattenmyndigheterna: Vi måste hitta de värsta områdena
 
Stångån. Foto: Christian Ströberg/Sveriges Radio
Vattenkvaliten ska säkras genom en gräns för hur mycket PFAS grundvatten bör innehålla. Foto: Christian Ströberg/Sveriges Radio

Nu föreslår Vattenmyndigheterna ett riktvärde för hur mycket av det hormonstörande ämnet PFAS som ska tillåtas i grundvattnet, ett ämne som hittats i bland annat Linköping och Norrköping.

Förslaget som nu är på remiss är 90 nanogram per liter vatten, men helst ska värdena ligga betydligt lägre, säger Peter Wihlborg, samordnare på Vattenmyndigheterna.

– Vi vet inte vid vilka halter det här är ett problem. Det kan bli så att gränsvärdet blir betydligt lägre i framtiden när vi får mer kunskap, säger han.

Regeringen vill begränsa spridningen av så kallade högfluorerade ämnen för att bland annat säkra kvalitén på det svenska dricksvattnet. Anledningen är att ämnena hittats i grund-och dricksvatten i bland annat Ronneby, Uppsala och Halmstad.

En orsak till det är att brandskum som innehåller högfluorerade ämnen använts på militära och civila brandövningsplatser och trängt ned i grundvattnet.

I Östergötland har PFAS hittats i grundvatten på Bråvalla i Norrköping och vid Malmens flygplats i Linköping.

Förra året fick Kemikalieinspektionen uppdrag att ta fram ett nationellt åtgärdsprogran, Naturvårdsverket gjorde en kartläggning som visar att PFAS förekommer i mer än 70 procent av undersökta grundvattenplatser.

Och länsstyrelserna runt om i landet genom den gemensamma organisationen Vattenmyndigheterna ska nu ta fram ett riktvärden över PFAS i grundvatten.

PFAS är samlingsnamn för flera industrikemikalier som under flera decennier använts för till exempel impregnering och i brandskum.

De finns ett tjugotal varianter, varav PFOS bedöms som mest giftig. Ämnen är svåra att bryta ned i naturen och lagras i kroppen hos människor och djur och kemikalierna är numera förbjudna inom EU.

– PFAS har ju visat sig ha effekter på reproduktion, på immunförsvar, på hormonsystem och även cancerogena effekter. Det finns ingen direkt förgiftningsrisk, utan det är långsamma processer. Men det behövs mer forskning på det här, säger Peter Wihlborg.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR