Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Kommuner slarvar med dricksvattnet

Kommunerna är på tok för dåliga på att skydda svenskarnas dricksvatten. Exempelvis saknar var tredje vattenreservoar skyddszoner.

Arbetet för att säkerställa tillräckliga mängder av hälsosamt drickvatten måste stärka, visar en utredning.
Sverige slår sig ofta på bröstet för dess rena, billiga och hälsobringande dricksvatten.
Men det kan snart vara ett minne blott, om inte stat och kommun tar ett större ansvar för vad som rinner ut ur våra kranar.

Det framgår av dricksvattenutredningens slutbetänkande som överlämnades till regeringen på tisdagen.
— Vatten är helt unikt. Det går inte att bygga välstånd utan rent dricksvatten, säger Folke K Larsson, utredningens huvudsekreterare.
Till exempel, säger han, saknar 30 procent av de vattentäkter från vilka dricksvatten tas skyddszoner. Det vill säga geografiska zoner som ska skydda vattnet, exempelvis från att industrier etableras.
— Det ser väldigt olika ut i olika kommuner. I en del kommuner är arbetet väldigt eftersatt, säger Folke K Larsson.
Enligt utredningen bör därför stat och kommun avsätta 50—100 miljoner kronor per år, pengar som främst ska gå till att inrätta och övervaka dylika skyddsområden.
— Det är inga stora pengar i sammanhanget och bör i sig inte resultera i några avsevärda höjningar av vattenpriset. Det handlar om bråkdelar av ören per liter dricksvatten. Jämfört med många andra länder har vi ett väldigt lågt vattenpris, säger Folke K Larsson.
Framför allt, säger han, bör kommunerna samarbeta mer för att möta framtiden då Sverige beräknas bli både varmare och blötare, något som innebär nya hot mot dricksvattnet. Exempelvis i form av mikroorganismer.
— Vi vill också se en mer kontinuerlig övervakning. Därför föreslår vi en kontrollstation om fem år för att följa upp om det hänt något ute i kommunerna. Om ingenting hänt då bör ansvaret för det allmänna dricksvattnet ses över i grunden, säger Folke K Larsson.
vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR