Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Kommunalt dricksvatten testas – flera har insjuknat med diarré

Original artikel

Fler personer i Ovanåkers kommun har insjuknat i diarréer. Prover tas nu i det kommunala dricksvatten för att testa om det finns en parasit som heter cryptosporidium i vattnet.

Det finns emellertid inget som i dagsläget pekar på att de som insjuknat ska ha smittats på grund av bakterier i det kommunala dricksvattnet. Alla prover av vattnet som är tagna hittills har kommit tillbaka med resultatet “tjänligt”.

Ska säkerställa

Närvaron av parasiten cryptosporidium är dock något som inte omfattas i den normala provtagningen. Som en säkerhetsåtgärd kommer Helsinge Vatten nu att genomföra provtagningar specifikt för cryptosporidium för att helt säkerställa att smittan inte kommer från det kommunala dricksvattnet.

Har informerats

Cryptosporidium kan förutom genom vatten även spridas via mat och husdjur. Smittskyddsenheteninom Region Gävleborg har informerat Ovanåkers kommun om att smittspårning pågår.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR