Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Hoten mot dricksvattnet

Hoten mot dricksvattnet

 

2016-12-29 11:22

2016-12-29 13:50

Hoten mot dricksvattnet

VÄNERN: Ny riskanalys pekar ut…

En felmanöver med tankfartyget. En olycka vid fabriken på Skoghall.
Två händelser som skulle kunna få mycket stora konsekvenser för dricksvattnet från Vänern, visar en ny riskanalys.

Vi är 800 000 personer i elva kommuner som får vårt dagliga dricksvatten från Vänern. Den nya riskanalysen har Vänerns vattenvårdsförbund gjort inför det fortsatta arbetet med att säkra Vänern som drickvattenresurs.

Många faror

Hoten är många:

• Olyckor med sjöfart med direkt utsläpp.

• Bräddning av avloppsvatten från avloppsreningsverk och avloppsnät.

• Markarbeten inom utfyllnadsområden med förorenade massor.

• Muddring inom områden med förorenade sediment.

• Olyckor vid industrier längs kustområdena.

• Översvämningar.

– Vänerns stora vattenvolym gör att det krävs storskalig påverkan för att ge effekt på råvattenkvaliteten.

Minska risken

– Det gör att åtgärder för att minska risken för föreningar kan behöva utföras i flera kommuner, konstateras det i analysen.

Statusen för Vänerns vatten är för närvarande god i de centrala delarna av sjön.

1800-talets industrialisering och miljöpåverkan tog hårt på vattenkvalitén. Sedan 1970-talet har åtgärder mot problemen gett önskad effekt, men fortfarande finns det vikar där vattenkvalitén är sämre på grund av utsläpp i närområdet.

Förutom ovanstående hot riskerar framtida klimatförändringar att påverka dricksvattnets kvalitet. Exempelvis blir giftig algblomning allt vanligare och redan i dag orsakar algen gubbslem vissa bekymmer i fem Vänervikar.

Riskanalys

Vänerns vattenvårdsförbund hoppas med hjälp av rapporten kunna driva på det fortsatta arbetet med att säkra dricksvattnet från Vänern. Det behöver tas fram nya och mer detaljerade riskanalyser.

En hel del insatser har gjorts och görs kontinuerligt. Men det räcker inte.

– Det räcker inte att en kommun gör bra åtgärder utan det är det samlade gemensamma arbetet som kommer att förbättra riskbilden för Vänern.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR