Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Handbok för att utreda smitta i livsmedel och dricksvatten

Läs mer här

PUBLICERAT

Nu lanseras Handbok för att utreda utbrott av livsmedels- och dricksvattenburen smitta. Den är helt webbaserad, den uppdateras kontinuerligt och den är framtagen i samarbete mellan flera myndigheter.

Utbrottshandboken är avsedd för den som arbetar med livsmedelsburen smitta eller på annat sätt kan bli involverad i utredningsarbetet. Syftet är att ge råd och kunskap som kan stötta i arbetet med att stoppa smittspridning och för en säkrare livsmedelshantering.

Handboken visar att kunskap och kompetenser från flera olika områden behövs för ett effektivt utredningsarbete. Det kan vara livsmedelskontroll, klinisk mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, epidemiologi, livsmedelssäkerhet, riskkommunikation och ledning. Många kan bli involverade i en utredning och nätverk kan behövas på kommunal, regional och ibland även nationell nivå. För att utredningen ska bli effektiv måste olika ansvarsområden samordnas väl.

Utredningsarbetet och ämnesområdet livsmedelsburen smitta utvecklas och förändras ständigt, både rent vetenskapligt med ny metodik inom exempelvis mikrobiologi och i vägledningar. Genom att handboken finns tillgänglig digitalt via Kontrollwiki kvalitetssäkras och uppdateras innehållet av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kontinuerligt. Genom att ladda ner Kontrollwiki som app går handboken att nå även offline där internet inte finns tillgängligt.

Förutom att användas som ett redskap i det faktiska utredningsarbetet går handboken också att använda i undervisningssyfte eller för informationssökning inom de olika kunskapsområdena i livsmedelsburen smitta.

Följande myndigheter har varit representerade och deltagit i arbetet

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Smittskyddsenheten i Uppsala län och Miljöförvaltningen i Uppsala kommun, samt länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket. Arbetet har även skett i samråd med ett antal andra kommuner och landsting/regioner i landet. Projektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer

Här finns mer information om handboken

Här kan du läsa handboken

KATEGORI: NYHET

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR