Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Fler ämnen i dricksvatten ska undersökas

Av: Linda Nohrstedt
Publicerad 8 mars 2016 10:37

Så kallade PFAS-ämnen från brandskum har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Nu vill Livsmedelsverket att kommunerna ska undersöka fler ämnen.

PFAS är syntetiskt framställda kemikalier som har använts bland annat i brandsläckningsskum. Många PFAS-ämnen bryts inte ner och en del av dem misstänks kunna skada sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret om de intas i höga halter under lång tid.

Under 2014 uppmanade Livsmedelsverket alla kommuner att undersöka om dricksvattnet var förorenat av sju olika PFAS-ämnen. Om halterna av de sju ämnena översteg 90 nanogram per liter vatten var rekommendationen att nivåerna skulle sänkas.

I nyare brandskum har många av de mest problematiska PFAS-ämnena rensats ut, men ibland har de ersatts av andra ämnen med liknande egenskaper. Dessa nya ämnen bryts lättare ner men riskerar att omvandlas till ämnen med liknande egenskaper som dem som tidigare användes. Därför misstänks de ha samma risker för hälsan.

Livsmedelsverket vill nu att dricksvattenkontrollerna utökas med fyra nya PFAS-ämnen: fluortelomersulfonat (6:2 FTS), perfluorbutanoat (PFBA), perfluornonanoat (PFNA) och perfluordekanoat (PFDA).

– Det finns mycket mer data och kunskap om vilka substanser som kan dyka upp i grundvatten och ytvatten nu. Framför allt 6:2 FTS kan vara en markör för att man nyligen har använt en nyare typ av brandskum, säger Anders Glynn, riskvärderare på Livsmedelsverket.

Borde ni inte ha tagit med de här fyra ämnena från början?

– Ja, det kan man väl säga kanske, men då hade vi inte den kunskapen att det var motiverat.

Men att 6:2 FTS förekommer i brandskum borde ni väl ha vetat 2014?

– Nja, i de rapporter vi såg då kunde man mäta 6:2 FTS i ytvatten nära föroreningsplatserna, men nere i grundvattnet var det inte detekterbart. Då tyckte vi inte att det var motiverat att mäta det, men nu vet vi att FTS kan överleva ända ner i grundvattnet om man har släckt en brand med skum.

Ändringen innebär att kommuner och privata brunnsägare behöver göra nya tester av sitt dricksvatten. Men enligt Anders Glynn är det främst vatten som tidigare har haft höga halter PFAS som behöver analyseras igen.

– Har man hittat höga halter av de här substanserna ska man fortsätta att mäta med jämna mellanrum, då bör man ta med de fyra nya ämnena. Men om man har hittat låga halter av de gamla ämnena finns kanske ingen anledning att nu direkt testa för de nya, säger han.

Livsmedelsverket har även ändrat rekommendationerna när det gäller vilka PFAS-halter som är säkra att dricka. Tidigare gällde att gravida och ammande kvinnor samt små barn inte skulle dricka vatten med mer än 900 nanogram PFAS per liter. Nu gäller gränsen för alla. Ändringen har mest gjorts av praktiska skäl, enligt Andes Glynn:

– Det är en ren förenkling för dem som ska hantera problematiken. Det säger sig självt att det är svårt att begränsa kommunalt dricksvatten bara för små barn, gravida och ammande kvinnor.

Av: Linda Nohrstedt
Mejla reportern

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR