Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Expertlista om tillgång till dricksvatten

Läs mer här

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 13:04 CET

Med anledning av Världsvattendagen 22 mars, dricksvattensituationen i Kapstaden och den förväntade debatten om grundvattennivåer i Sverige under sommarhalvåret har Stockholms universitet satt samman en lista med experter som kan svara på frågor om tillgång till dricksvatten.

Om hela vattensystem och kopplingen mellan våtmarker, floder och grundvatten
Josefin Thorslund Eriksson, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Josefin är bland annat den svenske koordinatorn för Världsvattendagen. josefin.thorslund@natgeo.su.se eller 070-365 92 49.

Vatten, klimat och konflikter
Arvid Bring, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Arvid forskar bland annat kring hur tillgången till vatten påverkar politiken och dessutom programansvarig för masterprogrammet Hydrology, Hydrogeology and Water Resources. arvid.bring@natgeo.su.se eller 073-987 0071.

Hur tillgången till sötvatten förändrats historiskt pga mänsklig aktivitet
Fernando Jaramillo, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Fernando är bland annat kursansvarig för Land and Water Risk Assessment och undervisar även inom avancerad hydrologi. fernando.jaramillo@natgeo.su.se eller 08-16 47 71.

Om vattenkvalitet och föroreningsspridning i vatten under markanvändnings- och klimatförändring
Jerker Jarsjö, forskare vid Institutionen för naturgeografi. jerker.jarsjo@natgeo.su.se eller 076-205 8673.

Vattenrelaterade katastrofer och globala mål för hållbar utveckling
Zahra Kalantari, forskare vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning. Zahra är involverad i flera forskningsprojekt tillsammans med andra myndigheter med ansvar för vattenfrågor, till exempel MSB, Trafikverket, SMHI och miljödepartementet. zahra.kalantari@natgeo.su.se eller 070-617 0325.

Förändringar i sötvattentillgång och -kvalitet och deras samspel med klimatförändringar
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Gia är prefekt för Institutionen för Naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av Vetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologergeorgia.destouni@natgeo.su.se eller 08-16 47 85.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR