Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

E. coli i dricksvatten – så skyddar du djuren

Läs mer här

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Lidköping. Det här ska du tänka på när det gäller förhöjda halter av E. coli i dricksvatten till djur.

Den generella regeln är att dricksvatten till djur ska vara av god kvalitet. Otjänligt vatten ska inte ges till djur.

Vad finns det för risker för djuren?

Om vattnet visar förhöjd halt av E. coli betyder det att det kan finnas förorening av gödsel eller avlopp i vattnet, och då kan även sjukdomsframkallande mikroorganismer finnas i vattnet.

Höga nivåer av E. coli i dricksvattnet kan öka risken för störningar i mag- och tarmkanalen som kan leda till diarré, kolik och sämre immunförsvar, vilket i sin tur kan öka risken för infektionssjukdomar. Det finns också risk för nedsatt prestationsförmåga (tävling, tillväxt och mjölkproduktion). Risken för sjukdom är störst hos unga och högproducerande samt dräktiga djur.

Oftast är dock risken låg att djuren påverkas vid en kortare tids intag av dricksvatten med lätt förhöjd halt av E. coli (se nedan).

Det här kan du göra om du har höga nivåer av E. coli i vattnet

Använd annat vatten av bra kvalitet om du har tillgång till det. Undersök i första hand om det finns en bra vattentäkt på fastigheten eller i närheten. Detta alternativ är oftast svårare att genomföra för större besättningar där tankbilar bli aktuella att användas.

Om E. coli i vattnet upptäckts vid undersökningar som genomförts på grund av nedsatt hälsostatus eller prestationsförmåga bör naturligtvis åtgärder sättas in så snart som möjligt.

Om E. coli upptäcks i vattnet i samband med rutinundersökningar så skall det beaktas att djuren redan druckit av detta vatten. Därför ger djurens hälsostatus viktig information om vilka omedelbara åtgärder som behöver sättas in, eller om man kan avvakta att åtgärder för att förbättra vattnets hygieniska kvalitet genomförs. Håll dock fortsatt uppsikt över djuren om du måste använda befintligt vatten.

När det är kommunalt vatten som har störningar så kommer rådgivning som utgår från kommunen att basera sig på gränsvärden för dricksvatten till människor. Det ska beaktas att dessa värden är lägre än rekommenderade värden för djur. De perioder där kokning av vatten påbjuds är också ofta kortvariga, vilket betyder att problemen oftast åtgärdas snabbt då de upptäckts.

Vid långvariga eller upprepade driftsstörningar rekommenderas att vattenrening installeras.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR