Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Dricksvatten i riskzon enligt ny utredning

Publicerat tisdag 26 april kl 22.00
 
Person häller upp vatten i ett glas. Foto Christine Olsson.

Svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas. Detta enligt den dricksvattenutredning som presenterades för regeringen i dag. Utredaren Gunnar Holmgren säger att det ligger på kommuner och svenska staten att ta tag i problemet.

– Vi har kommit fram till att det behövs en betydligt mer kommunal samverkan mellan kommunerna för att då skapa bättra kvalitet i dricksvattnet för framtiden och också skydda dricksvattentäktet. Det behövs också ett mer regionalt synsätt, där kommunerna jobbar ihop i regioner, för att få bukt med de risker som finns för framtiden, säger Gunnar Holmberg.

I dagens rapport pekas klimatförändring ut som den största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Utredningen drar slutsatsen att kommuner måste samarbeta med varandra och svenska staten för att motverka föroreningen av dricksvatten. I rapporten föreslås lösningar med en uppskattad totalkostnad på runt 100 miljoner, vilket landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställer sig positiv till.

– Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten har vi inget liv, så de pengarna ska nog inte vara något problem att få fram, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Både Naturskyddsföreningen och branschorganisationen Svenskt Vatten ställer sig positiva till utredningen, men är ändå oroliga för framtiden. Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten, menar att det behövs tydligare direktiv för att kommuner ska hålla sitt vatten rent från kemikalier.

– Vi tycker att dricksvattenutredningen underskattar hotet från kemikaliesamhället. På Svenskt Vatten ser vi att det behövs nationella regler mot hantering av ett antal farliga kemiska ämnen nära dricksvattentäkter.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR