Under tisdagen fick Luleå kommun veta att dricksvattnet i Råneå centralort innehåller en typ av blågröna alger. Om algerna producerar gift (toxin) har man inte fått svar på än. Nya prover har tagits och provsvaret från laboratoriet sägs komma på torsdag. Då får kommunen veta om dricksvattnet från Andträsket innehåller toxiner och hur giftiga de är.

– Det är otroligt frustrerande att inte få besked, säger Lenita Ericson, (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen rekommenderar även fortsättningsvis boende i centrala Råneå att inte dricka av kranvattnet eller använda det till matlagning, dusch eller tandborstning.

– Vi kan absolut inte ta några risker, säkerheten måste gå först.

– Det är otroligt beklagligt att det ska behöva drabba ett samhälle så hårt som det gör, fortsätter Lenita Ericson.

Lenita Ericson berättar att kommunen redan har planer på att göra något åt Råneås vattenförsörjning. I utvecklingsplanen för Råneå föreslås att en ny dricksvattenförsörjning för Råneå ska utredas och utföras, för att säkra dricksvatten med god kvalitet. Det ska ske inom de närmaste fem åren.

– Det kan hända att det kommer att prioriteras ännu högre, säger Lenita Ericson.

Olika alternativ har diskuterats; en helt ny vattentäkt, att dra en vattenledning från Luleå eller att förbättra reningen från Andträsket.

– Att ha kvar Andträsket ser jag personligen inte som ett alternativ. Men vi har inte sett utredningen än, säger Lenita Ericson.

– Det handlar om en förtroende- och tillitsfråga också, tillägger hon.

Lenita Ericson säger vidare att kommunen måste utvärdera hur man hanterat vattenkrisen i Råneå, informationen till invånarna och hur olika verksamheter har påverkats. Det som irriterar henne mest är tiden som kommunen och invånarna får vänta på analyssvar.

– Det måste gå snabbare än så här kan jag tycka, men jag är inte expert. Det är utifrån mitt lekmannaperspektiv, säger Lenita Ericson.

Stadsbyggnadschefen Roger Danell förklarar att analysen dragit ut på tiden eftersom kommunen blivit tvungen att anlita ett annat laboratorium än det man vanligtvis anlitar. Labbpersonalens semester har ställt till det.

– Det har handlat om att hitta ett labb med personal som kan bryta semestern för att gå in och göra analyserna, säger Roger Danell.

Sedan laboratoriet fastställt vilken typ av blågröna alger (eller cyanobakterier som det numera kallas) som finns i vattnet måste nya prover tas, för att man ska kunna analysera vilken sorts toxin (gift) som kan finnas i vattnet.