Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Dåligt dricksvatten på Kullaberg – nya ledningar behövs

Till artikeln

Höganäs

I sommar har vattenprover på Kullaberg åter visat på tarmbakterier. Nu behöver ledningarna bytas ut, men att ordna kommunalt VA på berget kan bli både svårt och dyrt.
Dricksvattnet på Kullaberg har varit ett problem under många år. I sommar har vattnet varit otjänligt vid fyra provtagningar, och visat på för höga halter av koliforma bakterier, alltså tarmbakterier.
För tre år sedan beslutade miljötillsynsnämnden i Höganäs att länsstyrelsen måste komma tillrätta med vattnet, och hotade med vite.
– De sista åren har det stegvis blivit mycket bättre. Man har satt in åtgärder och köpt in en tjänst som hjälpte till med det, säger kommunens livsmedelsinspektör Eva Rosberg.
Från naturreservatets sida måste man nu vidta fler åtgärder.
– Nu är det mesta avslutat för året på berget, men de får de ha en plan för vad som ska göras, säger Eva Rosberg.
Daniel Åberg, platschef på Kullaberg, säger att man kämpat med vattnet i flera år.
Bland annat har man nu bytt flera olika filter och pumpar. Det har gjort dricksvattnet bättre, säger Daniel Åberg, och poängterar att vid de sista provtagningarna i sommar var vattnet tjänligt.
– Det är inte mycket mer att göra. Det är inget fel på vattenkvaliteten, men problemet som kvarstår är att ledningarna är gamla. Vi måste dra om hela systemet, det är en stor investering.
Nu hoppas han att man ska hitta en mer långsiktig lösning, och har lyft frågan med Naturvårdsverket, som är markägare.
Förhoppningen är att kunna dra kommunalt VA på berget, och på så vis lösa både vatten och avlopp.
– Ska man byta ledningarna kan man lika gärna dra kommunalt VA. Det skulle lösa alla problem, hoppas vi. Det är ett ställe med högt besökstryck och vi behöver säkra vattnet, säger Dan Andersen, fastighetsförvaltare hos länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Just nu pågår också arbetet med att certifiera Kullaberg som hållbar turistdestination. I den strategi som tagits fram finns ett mål om en höjd kvalitet på dricksvattnet, och en förbättrad hantering av spill- och avloppsvatten.
– Det är en satsning i vår femårsstrategi. Vi har inte nått hela vägen, nu måste vi prioritera vattnet, säger Daniel Åberg.
Kommunens VA-chef Fredrik Arthursson har inte fått någon förfrågan från Naturvårdsverket om en eventuell lösning med kommunalt VA på berget.
Men han är skeptisk.
– Det blir inte enkelt. Det är ett naturreservat och man skulle behöva spränga i berget. Det känns som en tuff och dyr uppgift. Det är en tre kilometer lång sträcka där man skulle behöva hacka sig fram, säger Fredrik Arthursson.
Skribent
vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR