Läckan upptäcktes under tisdagen och felsökningar har pågått i området. Redan från början uppmanades boende att koka sitt vatten och det är en uppmaning som står kvar efter att svaren på vattenproverna blivit klara under torsdagen.

Exakt vilken typ av bakterier det rör sig om, finns i nuläget ingen information om, enligt pressinformatör Johanna Malm på Norrköping vatten och avfall.

– Vi har fått svar som visar någon typ av bakterier men vi har inte kunnat artbestämma vilken typ det rör sig som, säger hon.

Enligt Malm har nya prover tagits och svaren väntas inom 24 timmar.

– Då kan det mycket väl vara så att proven är helt godkända.

För att ge klartecken för normal vattenanvändning måste två prover efter varandra vara godkända.

De bakterier som oftast ställer till problem och kräver kokning är så kallade koliforma bakterier (se faktaruta.)

Det är boende på följande adresser som uppmanas att koka sitt dricksvatten. Båtbyggarvägen 17-85, Hagadalsvägen 2-8, Haganäsvägen 1-28, Kvarsebo Kyrka, Kvarsebo Sjöberga, Kvarsebovägen 100-161, Nävekvarnsvägen 1-8