Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Boende i Elleholm och Forsbacka måste koka sitt vatten efter avloppsläcka

Vattnet är nu påkopplat i Elleholm och Forsbacka utanför Mörrum, men det går inte att dricka utan måste kokas över helgen. Platser där de drabbade kan hämta dricksvatten har också utökats. 

Nu rinner vattnet i kranarna för de boende i Elleholm och Forsbacka igen, men det är inget vatten som går att använda utan att först koka upp det ordentligt. Prover tas nu och restriktionerna släpps inte förrän VA-enheten gett klartecken.

Det var under torsdag eftermiddag som en entreprenör till E.ON borrade igenom en vatten- och avloppsledning på Forsbackavägen i Mörrum under arbetet med att lägga ner luftburna ledningar under mark. Under hela kvällen arbetade kommunens VA-enhet på plats.

– Vi hade folk som åkte ut och knackade dörr och informerade om läget, och rörkillarna arbetade hårt och snabbt hela kvällen för att laga de brutna ledningarna. De ska ha en eloge för sitt arbete, säger Christer Martinsson, VA-chef på Karlshamns kommun.

Hålet på Forsbackavägen är igentäppt och gatan går att köra på som vanligt. Nu ska vattenprover tas kontinuerligt och förhoppningen är att vattnet åter kan användas och drickas utan kokning under måndagen.

– Vi ber om överseende med eventuella olägenheter i form av missfärgat vatten eller luft i ledningen under den närmaste tiden. Om vattnet är missfärgat, spola då sakta med kallt vatten en längre tid, säger Christer Martinsson.

Platser där de drabbade kan hämta dricksvatten har nu utökats. Fram tills dess att vattnet är tjänligt igen kan dricksvatten hämtas från tankar placerade vid Elleholms kyrka, Mörrums bruks pumpstation, korsningen Elleholmsvägen-Svenstorpsvägen, sommarstugeområdet vid Nabben samt vid Elleholms tomatodlings utlastning.

När kokning inte längre behövs kommer detta att meddelas på Karlshamns kommuns webbsida.

Vid frågor ring: Christer Martinsson, VA-chef, på telefon 0454-814 04.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR