Beställ vattenanalys

Brava Vattenrening erbjuder i samarbete med Eurofins ackrediterade vattenanalyser rekommenderade av Livsmedelsverket till reducerat pris.

Enskild grävd brunn: Normalkontroll 1434:-
Enskild borrad brunn: Normalkontroll + Radonanalys 1639:-
Verksamhetsutövare: Kontakta oss för prisuppgifter

Beställ vattenanalys

Privat bruk eller verksamhetsutövare?

Privat bruk

Har du en egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattenkvaliteten med vattenanalys. Detta bör göras minst vart tredje år.
Läs mer här

Verksamhetsutövare

Driver ni en verksamhet som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller minst 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten? Tillhandahåller ni dricksvatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet? Vattenanalyser ska då tas regelbundet.

Antalet och vilka analyser som behövs beror till stor del på er vattenförbrukning.

Läs mer här

 

Detta ingår i våra ackrediterade vattenanalyser

Paket: Normalkontroll inkl järn elof

 • Humus – Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Mn)
 • Ammonium-kväve
 • Nitrat-kväve
 • Alkalinitet
 • Nitrit-nitrogen
 • Fluorid
 • Sulfat
 • Fosfatfosfor
 • Färg
 • Konduktivitet
 • Lukt vid 20°C
 • pH
 • Turbiditet
 • Aluminium
 • Arsenik
 • Kalcium
 • Kadmium
 • Krom
 • Koppar
 • Järn
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nickel
 • Bly
 • Antimon
 • Selen
 • Uran
 • Totalhårdhet °dH
 • Nitrit
 • Nitrat
 • NO3/50 + NO2/0,5
 • Fosfat
 • Ammonium
 • Klorid
 • Koliforma bakterier
 • E. coli
 • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C,
 • Järn Fe i vatten, elof – (efter luftning och filtrering)

Rekommenderat tillägg för borrade brunn

 • Radon
 

Om vattenanalys

Viktigt om vattenanalys

Glöm inte att välja till ev. Radon när du beställer, det är vanligast med radon i borrade brunnar, men även en grävd brunn kan innehålla höga halter av radon.
Analyspaketet levereras hem till dig tillsammans med en instruktion om hur du genomför din vattenanalys. Det tar normalt ca 10 arbetsdagar innan analysresultatet är klart.

Så gör ni er vattenanalys

Ta bort ev. silar och andra spolmunstycken, Spola i ca 10 min innan du fyller flaskorna, detta för att undvika ev. utfällningar från rör och dyl. Vattenprovet skall tas från kallvattenskranen i köket eller från annat tappställe som används regelbundet.
Om du inte har använt brunnen på en längre tid skall vattnet omsättas ordentligt innan provtagning. Har uppehållet varit väldigt långt (ex. nedstängt fritidshus etc.) bör vattnet omsättas i normal omfattning minst en vecka innan provtagning.
För nyanlagda brunnar bör vattnet ha regelbunden omsättning 1-3 månader så brunnen hinner att stabiliseras innan provtagning. .

Inlämning av vattenanalys

Transporttiden mellan provtagning och analys är viktig. Senast 48 timmar efter provtagning skall provet vara framme hos labbet. För bakterieanalys gäller inom 24 timmar.
Eurofins har egna inlämningsställen runt om i landet där du kan lämna in ditt prov och en budbil hämtar upp alla vattenprov samma dag, allt för att minskar risken för förseningar.
Vill man istället skicka in via närmaste post- ombud beställer man returfrakt i samband med din beställning, men risken finns då att vattenprovet kan bli något försenat via postgång.

Här hittar du ditt lokala inlämningsställe:
Inlämningsställe Eurofins

Du kan lita på resultatet

Du får svaret på din vattenanalys från Eurofins, som är det ackrediterade  laboratorium som Brava Vattenrening samarbetar med. Samtidigt får vi en kopia av din vattenanalys. Det gör att du direkt kan kontakta oss för att få hjälp att tolka svaret eller fråga hur du bäst löser eventuella problem.
Vår rådgivning är så klart kostnadsfri och du kan samtidigt även boka ett kostnadsfritt hembesök med behovsanalys och förslag på ev. åtgärd.

 

Gratis vattenanalys eller ackrediterad vattenanalys?

En gratis vattenanalys kan ibland vara en bra början för att skaffa sig en enklare bild av varför ert vatten är missfärgat och de skador som kan uppstå på era vitvaror.
Vill ni veta om ert vatten är tjänligt och drickbart, eller ta reda på vilket vattenfilter ni behöver så krävs en ackrediterad vattenanalys.

 

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning