Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Forskare undersöker om insektsgift orsakat fosterskador i Brasilien

Misstankar sprids nu om andra möjliga orsaker än zikaviruset till ökningen av fosterskador i Brasilien. Att det skulle kunna vara ett insektsgift som använts i dricksvatten för att bli av med myggor, men enligt Kemikalieinspektionen finns inga tecken i djurförsök på det.

– Det finns inga indikationer överhuvudtaget på missbildningar i de studier som har gjorts, trots att väldigt höga doser getts till de här djuren, säger toxikolog Bert-Ove Lund vid Kemikalieinspektionen.

Misstanken om det hormonverkande bekämpningsmedlet pyriproxyfen har dykt upp eftersom ämnet har använts i vattentankar i Brasilien för att hindra larver från den myggart som sprider både dengue och zika att utvecklas.

Pyriproxyfen har testas i EU på dräktiga råttor och kaniner. Där har inga missbildningarna visats. Djuren har fått bekämpningsmedlet i maten.

– Studier på kaniner och råttor hittar inte alltid fosterskador som kan uppkomma hos människor, invänder Ian Cotgreave som är professor i toxikologi vid Karolinska institutet och verksam vid Swetox som forskar kring kemikaliers hälsorisker.

Swetox där elva svenska universitet ingår kommer nu att göra en vetenskaplig genomgång av kunskapsläget och väntas ha svar inom två veckor om det ligger något i misstankarna.

– Vi sätter igång med detta omedelbart och borde ha en bättre bild inom ett par veckor, säger Ian Cotgreave.

Studier på plats hoppas professorn i miljökemi Henrik Kylin i Linköping kunna göra, genom att samarbeta med brasiliansk forskare. Det handlar då om att mäta mängden bekämpingsmedel i urin och blod hos befolkningen i de värst drabbade områdena. Han menar att det kan vara ett problem att många forskare låst fast sig vid zikaviruset som huvudorsak till att det fötts fler barn med missbildade hjärnor.

– Det är ett väldigt vanligt fenomen att man låser in sig i en låda, och sedan tänker man inte utanför den, anser Henrik Kylin.

Brasilianska hälsomyndigheter avfärdar de nya misstankarna och påpekar att det fötts barn med mikrocefali på platser där myggiftet inte använts i dricksvatten och att zikavirus hittats både hos en del foster med hjärnskador och i mammornas fostervatten även om det behövs mer forskning för att veta orsaken säkert.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR