Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Bakterierna ska bort från Holmenbadet

  Bara älvvatten säkrar vattenkvaliteten i Holmenbadet

 •  Den gamla båtbryggan på Holmen har rivits och kommer inte att ersättas.

  Den gamla båtbryggan på Holmen har rivits och kommer inte att ersättas. Fotograf: Birgitta Olsson
 •  Bara älvvatten säkrar vattenkvaliteten i Holmenbadet

  Bara älvvatten säkrar vattenkvaliteten i Holmenbadet Fotograf: Eva Högkvist

 

I sommar ska man kunna bada på Holmen utan att riskera otjänligt vatten. Vattnet från Salomonsån ska inte längre kunna kom in i badet.

De senaste åren har Holmen vid Gamla Byn gått igenom en förvandling. Kommunen satsade cirka 5 miljoner kronor.

Det blev en badplats, speciellt för småbarnsfamiljer, omklädningsrum och toalett.

Förra året kom fortsättningen med ett omfattade arbete med röjning, borttagning av gamla träd i dåligt skick och nyplantering av träd, buskar och blommor. Belysning har också satts upp.

Senaste åtgärden är att den gamla sneda båtbryggan har tagits bort.

Förutom problem med vandalisering av omklädningsrummet har badet varit ett sorgebarn. Det har fått strängas flera gånger på grund av för höga halter av e.colibakterier.

Olika försök har gjort för att lösa problemet.

Det har visat sig att boven i Salomonsån, kombinerat med lågvatten.

Vattnet i badet kommer från älven. Men när vattenstånden är för lågt rinner vatten från Salomonsån in via en kanal som ska fungera som utflöde.

Provtagning har visat att älvvattnet är bra men att åvattnet innehåller bakterier. E,colibakterier, som är tarmbakterier från varmblodiga djur, inklusive människor.

Salomonsås vattnet ska inte rinna in i badet utan fungera som utflöde. Men trycks in då vattenflödet från älven blir för lågt.

Lösningen finns i att den andra kanalen vid Gamla Byn.

Till sommaren ska Holmenbadet bara innehålla älvvatten. Vatten från Salomonsån ska inte kunna tryckas in. En fördämning gör att åns vatten leds till den andra kanalen, som ligger närmare Gamla Byn. Under fördämningen läggs en trumma som fungerar som utlopp från badet, så att det hela tiden kan fyllas på med rent vatten från älven.

Vallen mellan kanalernas tas bort och ersätts med en bro.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR