Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Avsaltning för vatten finns redan på Öland

Bläsinge hamnförening säger sig ha lösningen på vattenfrågan. I hamnen har man haft en avsaltningsanläggning i gång i över ett år.

Fiskeriverksamheten kräver is för att fisken ska kylas och hålla bättre. På vattenkrisens Öland kände Bläsinge hamnförening att man var tvungen att göra något för att verksamheten skulle bli hållbar.

– Vi har lösningen här. Vi satsade 250 000 kronor på en avsaltningsanläggning för drygt ett år sedan, berättar hamnföreningens ordförande Stefan Nilsson.

Anläggningen står i en av byggnaderna i hamnen och i ett angränsande rum blir havsvattnet till is. Ur kranarna kommer renat havsvatten.

– Den används till fisket och till dricksvatten. Den är inte stor, men den räcker, säger Stefan Nilsson.

Anledningen till satsningen var dels att vattnet i den egna brunnen upplevdes som sämre och sämre. Men också att inget kommunalt vatten fanns att tillgå. Anläggningen kan rena 1,5 kubikmeter vatten per dygn och föreningen gjorde investeringen med hjälp av intäkterna från ställplatserna för husbilar som man har haft i hamnen.

– Utan dem hade vi inte vågat satsa, konstaterar Stefan Nilsson.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR