Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel?

Läs mer här

 

Pressmeddelande  •  Feb 01, 2017 10:19 CET

©Arttim–stock.adobe.com

Sveriges regering och riksdag måste säkra skyddet av vårt vatten. Svenskt Vatten vill att det ska vara förbjudet i hela landet att sprida kemiska växtskyddsmedel och släppa ut de farligaste kemikalierna i den så kallade primära skyddszonen närmast vattenuttaget. För de som mister sitt dricksvatten är det lika illa om det beror på att vattentäkten förorenats eller om den sinat. Vare sig vi är spädbarn eller pensionärer, friska eller sjuka, bor på landsbygd eller i städer så är vi beroende av dricksvatten – dygnet runt, året om, livet ut.

Utan dricksvatten, ingen mat

Sämre skydd av dricksvattentäkter kan negativt påverka livsmedelsindustrier som ska förädla jordbrukets produkter. Mat går inte att tillaga utan vatten. Vi har under sommaren 2016 kunnat följa hur brist på vatten hotade livsmedelsproduktionen i sydöstra Sverige.

  • Regeringen styr inte över vädret men den bestämmer över reglerna för spridning av olika kemikalier, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten. Redan idag är spridning av växtskyddsmedel ett problem för många dricksvattenproducenter.

Livsmedelsstrategin låser fast regeringen

Vad gäller dricksvattnet hänvisar regeringen i livsmedelsstrategin bara pliktskyldigt till den nyligen slutrapporterade Dricksvattenutredningen. Inget sägs om bättre balans mellan ökad matproduktion, och därmed mer växtskyddsmedel, och vattenskydd. Redan medan Dricksvattenutredningen pågick luckrade regeringen upp reglerna för spridning av bekämpningsmedel på eller nära vattentäkter.

En ny dom i Mark- och miljödomstolen innebär att Sverige måste acceptera växtskyddsmedel godkända av andra länder, men som Sverige inte tillåtit. Detta är negativt för skyddet av dricksvatten. Vare sig Dricksvattenutredningens förslag eller livsmedelsstrategin förbättrar det.

  • Vi är positiva till att den inhemska matproduktionen värnas, men skyddet av den måste balanseras mot skyddet av dricksvattnet. Matproduktion och dricksvattenproduktion behöver betraktas som lika viktiga, avslutar Anna Linusson. Ibland innebär en ökad matproduktion mer utsläpp av ämnen som förorenar vattnet. I en verkligt hållbar livsmedelsstrategi måste detta balanseras.

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR