Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Anpassad vägledning förenklar beslut om användning av bekämpningsmedel

Läs mer här

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2018 09:47 CEST

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområde. För de som söker tillstånd för användning har miljönämnden nu anpassat den befintliga vägledningen som nu gör att handläggartiden och förfarandet för de som ansöker förenklas och skyndas på avsevärt.

– Vi har anpassat vår vägledning till den nationella vägledningen vilket kommer att gör att själva tillståndsförfarandet både blir enklare och kommer att gå snabbare. För både den som söker tillstånd som handläggaren, säger Svein Henriksen (MP), miljönämndens ordförande. Förändringen berör lantbrukare och andra verksamheter som vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs det tillstånd från miljönämnden.
– Vägledningen är ett komplement till de enskilda vattentäkternas föreskrifter och säkerställer att ansökningar som kommer till miljöförvaltningen bedöms enhetligt och på ett sätt som skyddar vattentäkten, säger Leif Grenlund (S).

Långsiktigt perspektiv 
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen ett tillräckligt skydd så att tillgången till vatten säkras i ett långsiktigt perspektiv. På så vis kommer vi att ha tillgång till dricksvattnet av god kvalitet också i framtiden. Ett led i detta arbete är den vägledning som är framtagen för att underlätta prövningen av vilka bekämpningsmedel som kan användas i och med gödsling inom vattenskyddsområdet.

Kontakt
Svein Henriksen (MP), ordförande miljönämnden
Telefon: 0706 – 10 81 98. E-post: svein.henriksen@halmstad.se

Leif Grenlund (S), vice ordförande miljönämnden
Telefon: 070 – 67 30 469. E-post: leif.grenlund@halmstad.se

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR