Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

500 cancerfall för mycket – Radondagen den 7 november

Läs mer här

Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Enligt Strålsäkerhetsmyndighet är radon den strålkälla som ger den största exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Rökning innebär dessutom att risken från radon ökar avsevärt.

Utan att vi märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler och byggnader där vi vistas dagligen, som arbetsplatser, skolor, lägenheter och villor. Ju högre radonhalter kroppen utsätts för, desto större är risken för att drabbas av lungcancer. Radon orsakar årligen ca 500 lungcancerfall i Sverige. Hela samhället kan bidra till att färre drabbas, allt ifrån från den enskilde villaägaren som kan radonsäkra sitt hus till vår valda politiker som kan stifta lagar och anslå pengar till ett radonsäkert samhälle. Bidra till färre lungcancerfall genom att dela denna information. #radondagen

Snabbfakta om radon:

– Radon är en radioaktiv gas som kommer från marken, byggnadsmaterial eller vatten från bergborrade brunnar.

– Radon har sitt ursprung i uran(U-238) som finns naturligt i vår berggrund.

– Höga koncentrationer av radon kan uppstå i inomhus och leda till för människa farligt höga halter.

– Näst efter rökning är radon orsak till att människor får lungcancer.

– Det är lätt att mäta och radonsäkra hem och arbetsplatser.

Bakgrund till radondagen:

Initiativet kring en radondag den 7 november kommer ursprungligen ifrån ERA – European Radon Association. Datumet har valts därför att Marie Curies föddes den 7 november år 1867 i Polen. Hon är den genom vår historia mest berömda vetenskapspersonen inom radioaktivitet och även den första kvinnan att motta ett Nobelpris, i fysik år 1903. Då tillsammans med Henri Bequerel och Pierre Curie. 1911 fick hon ensam motta nobelpriset i kemi. Svensk Radonförening är en ideell branschförening som representerar ca 70% av industrin. Föreningen främsta syfte är att främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR